Går uden krykker og er medicinfri

Mine oplevelser efter behandlinger med Kranio-Sakral terapi (KST)

Ole Jensen, født 7/6 1937 Min tid som arbejdsdygtig fra 1960 til 1965, snedkersvend. Derefter til medio 1992, leder indenfor større byggerier.

Medio 1992 måtte jeg sige mit job op p.g.a. kroniske slidgigtsmerter, depressioner og angst.

I 1993 søgte jeg om førtidspension, hvor eksperter skulle vurdere min tilstand.

Fra rygspecialisten blev det anbefalet mig at gå med armstokke, og der blev nævnt at jeg aldrig ville kunne udføre nogen form for fysisk arbejde. Jeg manglede 75% af min arbejdsevne og er derfor førtidspensionist.

Fra 1994 til år 2000, fire større operationer, herunder stivgørelse af de nederste lændehvirvler, hvor indopererede beslagskruer knækkede, med efterfølgende ny stor operation, hvor beslag og skruer blev udskiftet.

Fra år 2000, daglig stærk smertestillende medicin indtil medio juni 2008.

I 2005 slidgigt i håndleddene, fik indopereret kunstigt tommelfingerled.

Armstokke udskiftes til albuestokke.

I mere end 10 år haft tinnitus i svær grad, samt nedsat hørelse (bruger høreapperat)

Efter 1. behandling d.29-5-08

Der var en smule bedring i min sindstilstand, lidt mere energi. Min tinnitus blev forværret, især om natten.

Efter 2. behandling

Min sindstilstand fra negative tanker til positive forbedret, og jeg fik mere energi.

Efter 3. behandling

Den 24/6-08, rejser vi til Portugal, min mobilitet blev hurtigt forbedret, p.g.a. højtryk og 40 graders varme. Efter flyveturen hjem, mange smerter i lænderyggen og i lysken.

Efter 4. behandling

Min tinnitus er uændret.

Min nedtrykthed forsvinder.

Lændesmerter og lyskesmerter mindskes, jeg får mere energi.

Efter 5. behandling

Jeg slutter med at indtage de stærke smertestillende piller.

Dage og nætter mere afslappende.

Lændesmerter, muskelsmerter og lyskesmerter er næsten forsvundet.

Tinnitus forværret.

Jeg begynder at træne i at gå uden stokke, efter mere end 10 år hvor jeg ikke kunne gå uden stokkene, kun meget korte afstande.

Efter 6. behandling

Fortsat ingen smertestillende medicin

Jeg går nu uden stokke, og uden smerter.

Tinitus uændret.

Der er stadig lidt angst for om hele den omvæltning kan vare ved, men jeg har fået tillid til at KST-terapien kan hjælpe mig til at bevare den gode tilstand, jeg er i nu.

Efter 7. behandling

En bedring i min hørelse.

Jeg er nu helt sikker i min gang, og åbenbart har mit ansigts udtryk også en bedre udstråling. Min lægesekretær kunne næsten ikke kende mig, så pænt jeg gik uden albuestokkene.

Energi og tryghed klart forbedret.

Mine slidgigt smerter i venstre pegefinger er væk, slidgigten i højre tommelfinger og pegefinger er også væk, og den planlagte operation på Amtssygehuset i Gentoftes håndkirugiske afd. er udsat på ubestemt tid.

15-9-08: Tinitus bedret. For første gang i 10 år har jeg oplevet to dage uden tinitus.
 

Ole Jensen, Hersegade, Roskilde

 

Kontakt Klinik Aagaard hvis du mener at du vil have glæde af Kranio-Sakral terapi (KST) eller høre hvad Lisbeth Aagaard har af erfaringer med behandling af kroniske slidgigtsmerter, depressioner og angst.